POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR PERSONALE

MERCUR S.A., persoană juridică înregistrată conform legilor din România, cu sediul social în Craiova, str. Calea Unirii nr. 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/91/1991, cod unic de înregistrare RO 2297960, denumită generic în cele ce urmează MERCUR CENTER în calitate de autor/proprietar/administrator/utilizator al website-ului www.mercurcraiova.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta politică de confidențialitate.

MERCUR S.A. recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea datelor cu caracter personal prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Vă informăm că datele de contact pe care decideți să ni le furnizaţi sunt „date cu caracter personal” conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Politica de confidenţialitate a MERCUR S.A. se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să le furnizaţi.

Vă rugăm să citiţi următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidenţialitate şi practicile noastre privind datele personale.

De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi responsabilităţilor sociale conform normelor româneşti şi internaţionale;
 2. în vederea implicării tuturor părţilor interesate, în diverse ocazii, în activităţi de participare publică şi în vederea menţinerii unor relaţii bune cu comunitatea şi îndeplinirea diverselor sarcini de comunicare;
 3. în vederea livrării unui conținut personalizat pe nevoile utilizatorilor;
 4. în vederea dezvoltării programului de loializare, destinat clienților fideli;

Cum putem folosi aceste informaţii?

Aceste date sunt folosite, conform celor indicate mai sus, în diferite scopuri. Câteva exemple specifice includ:

 1. procesarea cererii dvs. de înregistrare, de solicitare de informaţii sau reclamaţiile dvs.;
 2. furnizarea de informaţii cu privire la activităţile în desfăşurare ale MERCUR CENTER;
 3. posibilitatea invitării dvs. la activităţi viitoare organizate în cadrul MERCUR CENTER;
 4. alte utilizări specifice din cadrul unor campanii, promoţii sau activări locale (a se consulta regulamentele specifice)

Ce informaţii colectăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus, cu diverse ocazii, MERCUR S.A. vă poate solicita date care să ne permită să va contactăm, cum ar fi: numele dvs., adresa de email, numărul de telefon, adresa poştală, etc.

Acest lucru se poate întâmpla când vizitaţi site-ul nostru, cu ocazia discuţiilor personale cu angajaţii noştri, cu ocazia înregistrării participării la un workshop sau întâlnire publică, participării la un chestionar sau la orice altă activitate de participare publică. Anumite informaţii despre computerele celor care accesează website-ul sunt colectate automat.

„Cookies” – site-ul www.mercurcraiova.ro foloseşte „cookies” şi alte tehnologii pentru a ne ajuta să înţelegem care părţi ale site-ului sunt cele mai populare, ce anume accesează vizitatorii noştri pe site şi cât timp petrec acolo. Folosim tehnologii cum ar fi „cookies” pentru a studia eficacitatea comunicaţiilor cu vizitatorii noştri, în vederea îmbunătăţirii constante a site-ului/site-urilor noastre.

Informaţii de tip „Log” – serverele noastre înregistrează automat informaţiile pe care le trimite serverul dvs. atunci când vizitaţi site-ul nostru. Aceste înregistrări pot include informaţii referitoare la căutarea (electronică) pe web, adresa IP, tipul de „browser”, limbajul „browserului”, data şi ora căutarii dvs. şi una sau mai multe „cookies” care pot identifica în mod unic „browserul” dvs.

Informaţii privind „user”-ul– când trimiteţi un email sau folosiţi alt tip de comunicare catre www.mercurcraiova.ro, putem stoca aceste informaţii pentru a putea procesa cererile dvs., a le răspunde şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi activităţile.

Alte website-uri – în ceea ce priveşte website-urile, această Politică de Confidenţialitate a Datelor Personale se aplică tuturor site-urilor web care sunt deţinute şi operate de MERCUR S.A.

Securitatea informaţiilor

Tratăm securitatea informaţiilor dvs. în mod foarte serios, de aceea, luăm importante

măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare şi procesare de date şi ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde

stocăm datele personale.

Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai MERCUR S.A. Craiova, și partenerilor cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

MERCUR S.A. procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de utilizatorii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE. 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată şi completată şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, MERCUR S.A.,  operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, prelucrand date cu caracter personal în scopul “Reclamă, Marketing și Publicitate” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin completarea datelor, dumneavoastră vă exprimați acordul expres și neechivoc ca orice date cu caracter personal, precum și orice alte informații furnizate de dumneavoastră, cuprinse în formularul de înscriere la evenimentele sau concursurile organizate de MERCUR S.A., să fie procesate și folosite de MERCUR S.A.

MERCUR S.A. garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanţilor la evenimentele sau concursurile organizate de MERCUR S.A.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor evenimente nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor MERCUR S.A. pentru prelucrarea de date personale si cu excepţia cazurilor în care MERCUR S.A. trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Conform Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ 2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către acesta.

III. Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

 1. Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare sau sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele MERCUR S.A. sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrai de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, precum si reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa.
 3. Dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
 4. CONŢINUTUL SITE-ULUI:

1.1. Informaţiile publicate pe site sunt informaţii de interes general despre MERCUR CENTER (proprietatea MERCUR S.A.)  şi partenerii săi, cât şi alte informaţii considerate de MERCUR S.A. ca fiind de interes real pentru utilizatori.

1.2. MERCUR S.A. este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra Site-ului, respectiv asupra designului şi conţinutului acestuia precum şi asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele său şi publicate pe Site.

1.3 Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale  MERCUR S.A. precum şi ale partenerilor săi promovaţi pe Site, prevăzute de legislaţia în vigoare.

1.4. Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, utilizatorii îşi cedează drepturile de proprietate asupra fişierelor încărcate pe Site.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI:

2.1.  Utilizatorul se obligă sa acceseze şi să utilizeze Site-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII S.C. MERCUR S.A.:

3.1. MERCUR S.A. nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate pe Site şi care provin din surse externe.

3.2. În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse/promoţii au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, ne alocam dreptul de a anula promoţia şi de a anunţa clienţii, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută.

3.3. Preţurile produselor de pe acest Site sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate. Promoţiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menţionată expres şi/sau în cazul în care nu se menţionează o perioadă de timp, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile.

3.4. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele cumpărate/livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât şi datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă.

3.5. MERCUR S.A. îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice, în orice moment, orice informaţie de pe Site.

3.6. Orice problemă cauzată de produsele şi/ serviciile prezentate pe Site se va soluţiona pe cale amiabila în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

3.7. MERCUR S.A. nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Condiţii.

3.8. MERCUR S.A. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

3.9. Utilizarea browserului de internet. MERCUR S.A. garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea browserului Internet Explorer cel puţin la nivelul  versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Mercur Center

URMARESTE-NE SI PE

Instagram